Sàn giao dịch bất động sản
icoTìm kiếm bất động sản
 Hot line
Hỗ trợ trực tuyến

tanireal truong_nguyen0904

My status
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
(066) 3.887887
Hoặc gởi email đến
tanideco@tanideco.com
TỶ GIÁ
Tỉ giá ngoại tệ
Loại Tỷ giá
USD
EUR
Giá vàng SJC
( Nguồn : Cty SJC Hà Nội )
CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN
HOSTC HASTC
CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Các phòng ban

PHÒNG HÀNH CHÁNH - NHÂN SỰ
Chức năng chính:
 - Tổ chức thực hiện công tác hành chánh, văn thư lưu trữ. Tiếp nhận phân
loại văn bản đi và đến; quản lý con dấu, chữ ký theo quy định; photo hồ sơ,
chứng thực các văn bản của Công ty.
 - Quản lý và điều phối phương tiện phục vụ công tác của Công ty.
 - Quản lý và bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị,
dụng cụ phục vụ công tác của Công ty.
 - Soạn thảo các loại hợp đồng của Công ty.
 - Tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề pháp lý
trong quá trình sản xuất kinh doanh.
 - Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty
về các vấn đề liên quan đến nhân sự, tiền lương, chế độ chính
sách cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước,
nội quy và quy chế của Công ty.
 - Tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề chuẩn
hóa đội ngũ cán bộ - nhân viên; lập kế hoạch cho công tác
tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo và phát triển nhân sự.
 - Quản trị tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao
động.

 
Phó phòng
Bà. Lê Thị Kim Tuyết
Chuyên môn: Hành chánh Nhân sự

 
ĐT: (0276) 3887.887

 
 
PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Chức năng chính:
 - Kiểm tra chứng từ thu chi tài chính.
 - Công tác kế toán tổng hợp; kế toán quản trị và kế toán chi
tiết.
 - Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, vốn, tiền mặt và các
tài sản khác của Công ty.
 - Báo cáo đầy đủ, chính xác quá trình kinh doanh, phân chia
kết quả kinh doanh đối với các cơ sở hợp tác kinh doanh, đối
tác.
 - Phối hợp với các cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng
năm để phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên, phối hợp
và hỗ trợ ban kiểm soát để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định
của điều lệ Công ty.
 - Phối hợp với phòng nhân sự thực hiện đầy đủ các chế độ lao
động tiền lương và các khoản khác cho CBCNV.
 - Cung cấp thông tin số liệu kế toán theo quy định của pháp 
luật, bảo mật số liệu kế toán theo quy định của điều lệ Công ty.
 - Phối hợp với phòng nhân sự lập kế hoạch kế toán thống kê,
phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho việc
lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
 - Quan hệ với cơ quan quản lý tài chính, kho bạc, thuế, Ngân
hàng, các tổ chức tín dụng khác để thực hiện các công việc và
nghiệp vụ cần thiết liên quan đến hoạt động của Công ty.
 - Quản lý cổ phiếu, theo dõi tình hình thay đổi cổ đông.
             
 

Trưởng phòng
Bà. Nguyễn Thị Mến
Chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Phó phòng
Bà.Lý Huệ Lan
Chuyên môn: Tài chính - Kế toán

 
ĐT: (0276) 3887.887

 
 
 
PHÒNG KỸ THUẬT - QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chức năng chính:
 - Quản lý các công trình do Công ty nhận thầu từ khâu lập hồ
sơ đấu thầu, ký kết hợp đồng, tổ chức thi công đến nghiệm thu
hoàn thành, thanh lý hợp đồng.
 - Trực tiếp giám sát các công trình đang thi công; thiết lập hệ 
thống quản lý chất lượng công trình, sản phẩm của Công ty.
 - Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào thực tế
thi công xây lắp công trình, phát huy sáng kiến kỹ thuật, tăng
năng suất lao động.
 - Quản lý kỹ - mỹ thuật, chất lượng, an toàn bảo hộ lao động, vệ
sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ tất cả các công trình
xây lắp đầu tư của Công ty.
- Tư vấn, khảo sát, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp,
giao thông, thủy lợi, công trình công cộng, công trình xây dựng
nhà ở và xây dựng khác.
 - Lập quy hoạch xây dựng dự án.
 - Thực hiện công tác phát triển dự án, quản lý dự án theo mô
hình, quy trình quản lý dự án.
 - Quản lý các công trình dự án do Công ty làm chủ đầu tư từ
khâu lập hồ sơ, ký kết hợp đồng, tổ chức thi công đến nghiệm
thu, hoàn thành thanh lý hợp đồng.  

 Trưởng phòng
Ông . Lê Hồng Phúc
Chuyên môn:   Kỹ sư xây dựng

Phó phòng
Ông. Vũ Ngọc An
Chuyên môn: Kiến trúc sư
ĐT: (0276) 3887.887

 
 
BQL BOT TTTM LONG HOA

Chức năng chính:
 - Có nhiệm vụ tổ chức triển khai việc quản lý, khai thác kinh
doanh mặt bằng tại TTTM Long Hoa đạt hiệu quả cao nhất.
 - Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các thiết bị về PCCC, máy phát
điện và toàn bộ hệ thống điện tại TTTM Long Hoa theo định kỳ
của nhà sản xuất hướng dẫn.
 - Tổ chức thu tiền mặt bằng và các dịch vụ khác nộp về Công ty
đúng theo quy định.
 - Lập báo cáo tài chính hàng tháng nộp về phòng kế toán Công
ty theo quy định.
 - Thường xuyên phối hợp với BQL TTTM Long Hoa
(chợ Long Hoa) để thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công
theo quy chế của UBND huyện Hòa Thành.
 
Tổ trưởng
Ông. Đinh Hoàng Nam
 
ĐT: (0276) 3830.597 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

>" border="none" style="margin-right: 5px;" align="absmiddle" /><asp:Label ID="lbtoppage" runat="server" Text="|<<"></asp:Label> </a> </div> </div> </div>
news Tin tức & sự kiện
Hình ảnh dự án
times city park hilll
tai zalo